6 факторa, влияещи на Фасилити Мениджмънта

6 факторa, влияещи на Фасилити Мениджмънта

1. Икономически растеж

Продължаващото изместване на големите инвеститори на изток продължава. Увеличаването на проектите в строителството, появата на нови играчи на пазара и по-голямата конкуренция ще доведат до необходимостта компаниите от ФМ индустрията да бъдат по-иновативни и да търсят диференциация, за да осигуряват допълнителна стойност на клиентите си.

2. Демографски тенденции

Привличането, набирането и запазването на възможно най-добрите служители ще става все по-сложно и предизвикателно за компаниите. При новото поколение служители акцента пада върху удовлетвореността от работното място. Тя е комбинация от всички взаимодействия, които един служител има със своя работодател, структурата и културата на организацията и как служителят възприема компанията като цяло. ФМ компаниите ще трябва да предвидят изследване на мотивационните фактори и какво влияе най-много на тяхната удовлетвореност. Това ще им бъде от помощ при проектиране управлението на сградите. Трябва да са в крак с последните тенденции и технологии на работното място.

3. Технологично развитие

Технологичният напредък доведе до внедряването на все повече софтуерни решения и Интернет на Нещата (IoT). Комбинацията от сензори, свързани към IoT и въвеждането на различни Интегрирани Системи за Управление на работното пространство (IWMS) дава възможност на ФМ екипите да следят много данни относно използване на пространството, локализиране на активите и тяхното ползване, и др. С тази информация ФМ компаниите ще могат да взимат решения относно как най-добре да задоволят нуждите на ползвателите, като например:
• лесна промяна в температурата и осветлението в зависимост от заетостта на помещението.
• бързо изпълняване на заявки за услуги и намаляване на времето на престой на критичното оборудване.
• подсигуряване с достатъчно работно пространство и улесняване на различни дейности.

4. Нарастване на обема данни

Новите технологии за отчитане, събиране и контрол създават огромни бази от данни, които трябва да бъдат съхранявани и анализирани.

Успешните компании в областта на ФМ и услугите ще бъдат тези, които могат ефективно да събират, съхраняват, обезопасяват, анализират и реализират данни, за да генерират стойност и максимална полза за клиентите.

5. Фокус върху здравето

Все по-голям ще бъде фокусът върху здравето на хората и подобряване на качеството на личният им и бизнес-живот. Това ще доведе до нови концепции в изграждането на дизайни за насърчаване на по-здравословен и по-продуктивен начин на живот сред служителите на компаниите. Сградите ще бъдат оценявани на базата на, и предназначени за насърчаване на по-активен, удобен и продуктивен начин на живот.

6. Комерсиализиране

ФМ фирмите ще трябва да намерят начини да помогнат на своите клиенти да останат конкурентоспособни и да увеличат максимално стойността си. За тази цел ФМ организациите ще трябва да разберат ключовите бизнес показатели, които популяризират стойността на дадена организация и как FM индустрията може да помогне на клиентите си да подобрят производителността. Как и какви алтернативни практики да приложат на работното място и нови начини на работа за: насърчаване на корпоративната идентичност и по-ефективното сътрудничество, споделянето на знания, гъвкавостта, скоростта, иновациите и производителността.

Related posts

Шумът на парите – юбилейното десето издание на най-големия икономически форум в България

На  16 и 17 април в зала 6 на НДК се проведе юбилейното...

Още

Как се променя офис пазара в София?

Модерни, гъвĸaви, paциoнaлни офиси – са малка част от...

Още

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт....

Още