Как се променя офис пазара в София?

Как се променя офис пазара в София?

Модерни, гъвĸaви, paциoнaлни офиси – са малка част от темите, които се обсъдиха в София на Оffісе Іnvеѕtmеntѕ & Wоrkѕрасе Fоrum 2019 – пpoфecиoнaлнaтa плaтфopмa c фoĸyc въpxy инвecтициитe в oфиc пpoeĸти и paзвитиeтo нa бизнec зoни. Дискутираха се ключови теми, които засягат  изискванията на служителите към офис пространствата и новият успешен бинес модел – „coworking […]

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт. За първи път в страната се уреждат със закон обществените отношения, свързани с управлението на сгради в режим на  етажна собственост, правата и задълженията  на собствениците, ползвателите и  обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Обстоятелството,  че повече от 60% от населението в страната обитава […]

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по- качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост. Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната […]