Различните сектори на недвижимите имоти продължават да растат

Различните сектори на недвижимите имоти продължават да растат

И в последните две тримесечия на 2018 инвестиционният пазар е активен и динамичен. Сериозен потенциал за развитие имат ИТ и аутсорсинг индустрията, като  бумът съвсем не е приключил, както  показват последните проучвания на БАА, представени от  Ивайло Славов по време на БАЛРЕК 2018. България привлича чужди инвеститори,  защото търсят по-висока доходност и политическа стабилност. Инвестициите […]

Тенденции за задълбочаване на инвестиционните процеси в Северна България

Тенденции за задълбочаване на инвестиционните процеси в Северна България

В икономиката се очаква пренасочване на инвестициите от жилищните и офисните площи към индустриални и логистичните имоти, които се насочват към Северна България, каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Първата международна конференция за индустриални имоти. В последните години се наблюдава нова тенденция, икономическият растеж да се движи от инвестициите, а не само […]

Нараства количеството на очакваните завършени офис площи за 2018 г.

Нараства количеството на очакваните завършени офис площи за 2018 г.

Според Ивайло Славов, председател на Българската аутсорсинг асоциация, клас А сградите в България и особено в София са на изключително високо ниво, качеството е много високо, а цената е по-ниска от страните в ЦИЕ и ЮИЕ. Нарастващото търсене от IT и BPO дава сигурност на инвеститорите да стартират втори фази на своите проекти, особено предвид […]

Инвестиционен интерес към недвижимите имоти през 2018г.

Инвестиционен интерес към недвижимите имоти през 2018г.

Краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти се очаква да останат благоприятни в обозримо бъдеще, което ще има позитивен ефект и върху пазара на имоти. Малкият обем свободни площи и ограниченият брой на проекти в строеж създават пазарни условия, благоприятстващи наемодателите и водят до растеж на наемните нива в повечето от държавите в Европа през 2018г.,показват изводите […]