Голямото търсене на жилища в София и големите градове ще се запази

Голямото търсене на жилища в София и големите градове ще се запази

¾ от сделки с имоти в София са на цена до 100 хил. евро Очакванията на експертите в бранша са, че и през 2018г ще продължи да нараства търсенето на жилищни имоти. Динамиката остава, макар и да има леко забавяне в ръста. През първото тримесечие на 2018 г най-голям процент от сделките са се сключвали […]

Индустриални и логистични площи – приоритет за инвеститорите през 2018

Индустриални и логистични площи – приоритет за инвеститорите през 2018

Една трета (33%) от инвеститорите в Европа, Близкия Изток и Африка изразяват предпочитание към индустриалната собственост Сочат резултатите от проведената от CBRE анкета и за първи път изпреварват пазара на офисни площи. Нагласата напълно отразява глобалната тенденция и затвърждава статута им на институционален клас активи. Нарастването на дела на електронната търговия е един от факторите, […]