fl. 1 office 3

26 Antim I Str.

6 факторa, влияещи на Фасилити Мениджмънта

6 факторa, влияещи на Фасилити Мениджмънта

1. Икономически растеж Продължаващото изместване на големите инвеститори на изток продължава. Увеличаването на проектите в строителството, появата на нови играчи на пазара и по-голямата конкуренция ще доведат до необходимостта компаниите от ФМ индустрията да бъдат по-иновативни и да търсят диференциация, за да осигуряват допълнителна стойност на клиентите си. 2. Демографски тенденции Привличането, набирането и запазването […]

2018-a – фокусът ще бъде офисни и индустриални площи

2018-a – фокусът ще бъде офисни и индустриални площи

Очаква се засилен инвестицонен интерес към останалите сегменти на имотния пазар след реализираните големи сделки с търговски площи през 2017 г. Много вероятно е интересът да се измести не само към тези сегменти, но и към другите големи градове – Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора. Първите месеци на 2018 показват, че се запазва стабилността в […]