2018-a – фокусът ще бъде офисни и индустриални площи

2018-a – фокусът ще бъде офисни и индустриални площи

Очаква се засилен инвестицонен интерес към останалите сегменти на имотния пазар след реализираните големи сделки с търговски площи през 2017 г.

Много вероятно е интересът да се измести не само към тези сегменти, но и към другите големи градове – Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора.

Първите месеци на 2018 показват, че се запазва стабилността в търсенето на офис площи, след като през 2017 беше отбелязан рекорден ръст на инвестициите – общият обем на продажбите (основно търговски центрове) надхвърли 960 млн. евро. Основните клиенти за офис сградите продължават да бъдат аутсорсинг компаниите от IT и BPO секторите, както и споделените центрове за предоставяне на услуги, като част от тях се включват на етап строителство.

Общият размер на офисни площи в София е около 1.8 млн.кв.м.

Две трети от общия обем на сделките е съсредоточен в сгради в предпочитаните районите на бул. Цариградско шосе, Лозенец – около Хладилника и централните части на столицата. За момента ценовите нива за клас А основно са между €12 и €14 на кв.м, при клас Б – между €7 и €10 на кв.м. Поради нарастващите обеми на ново строителство се очаква, че цените ще останат стабилни.

Динамика се наблюдава и в изграждането и разширяването на индустриалните площи в региона на София – селищата от периферията и Околовръстното шосе – а именно изграждането на модерни складови помещения с цел отдаване под наем. Голяма част от новите сгради ще бъдат реализирани като разширения на действащи комплекси.

Основна причина са подобрената инфраструктура, наличието на големи незастроени парцели, както и по-ниските цени на земята. Ценовите нива на сделките в момента са между 4 и 5.5 евро/кв.м, като в сумата не е включена такса управление и поддръжка.

„Индустриален Парк София Изток“ се разширява и разполага с над 700 дка площ в Гара Елин Пелин.

Първата фаза включва 4 логистични складови сгради, всяка с близо 11 000 кв.м РЗП. Сгради №1 и №2 са въведени в експлоатация, в момента се строят сгради №3 и №4 като се очаква да бъдат завършени съответно в края на юни и в края на септември 2018 г.

Национална икономическа зона София-Божурище също привлича бизнеса. Sofia Airport Center успя да отдаде под наем всички логистични площи в комплекса. Нови сгради се изграждат и в логистичната база на „Транскапитал“ на бул. „Ботевградско шосе“.

Related posts

Пазар на офис и логистични площи в България към H2 2018

Наематели на нови офиси са основно компании, които се...

Още

Различните сектори на недвижимите имоти продължават да растат

И в последните две тримесечия на 2018 инвестиционният...

Още

Тенденции за задълбочаване на инвестиционните процеси в Северна България

В икономиката се очаква пренасочване на инвестициите...

Още