Какво Предлагаме

Нашият екип е един от най-успешните и най-опитните, които в момента оперират в България. Той събира професионалисти в сферата на недвижимите имоти, отдадени на предоговарянето на наеми и подновяването на договори за нашите клиенти или на консултирането им относно наеми, местни данъци или такси в България.

Ключови ползи на нашите клиенти

Екипът от професионалисти на Елта Консулт поставя нуждите на вашия бизнес на първо място. Нашият екип притежава способността не само да слуша, но и да разбира от какво се нуждае вашия бизнес в дългосрочен план. Ние представляваме наемодатели за да увеличим стойността на техните имоти, намирайки най-добрите наематели при най-изгодни условия; ние представяме наематели, намирайки за тях най-добрите помещения на най-изгодна цена.

За Контакт:

Централа
T: 02 987 76 47
M: 0888 996 167
E: office@eltaconsult.com