Какво Предлагаме

Елта Консулт ООД разполага с мултидисциплинарен екип, който предоставя инвестиционно консултиране в широк спектър капиталови транзакции. Той работи за реализирането на транзакции, повишаващи стойността на активите на клиента. Нашият инвестиционен екип има репутацията за креативно осъществяване и приключване на сделки.

Ключови ползи за нашите клиенти

Елта Консулт ООД предлага пълен набор от услуги, целящи увеличаване на стойността на алтернативните в полза на инвеститори, индустриални клиенти и наематели. Нашата цел е да оптимизираме приходите предлагайки най-добрия съвет относно иновативните стратегии, посредничество, планиране, градоустройство и оценка на плана.