Какво Предлагаме

Елта Консулт ООД предлага широк спектър от решения в сферата на недвижимите имоти. Ние сме с нашите клиенти по време на всеки един етап от процеса, през който те преминават. Представляваме ги при покупка, продажба и отдаване на имоти. Ние изготвяме оценки на техните недвижими имоти и също така им предлагаме стратегическо планиране и консултации относно проучвания, както и консултиране свързано с избор на терен.

Ключови ползи за нашите клиенти

  • Широк спектър от професионални услуги в сферата на недвижимите имоти
  • Индивидуални консултантски услуги, ориентирани към специфичните нужди на клиентите

Насоките, в които предлагаме услуги са:

  • Инвестиционни транзакции – Продажби и Придобивания
  • Посредничество за офис имоти
  • Посредничество за търговски площи
  • Индустриални и логистични имоти
  • Имоти с жилищно и смесено предназначение
  • Представляване на наематели
  • Пазарни проучвания и консултации
  • Оценки и анализи