Тенденции за задълбочаване на инвестиционните процеси в Северна България

Тенденции за задълбочаване на инвестиционните процеси в Северна България

В икономиката се очаква пренасочване на инвестициите от жилищните и офисните площи към индустриални и логистичните имоти, които се насочват към Северна България, каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Първата международна конференция за индустриални имоти.

В последните години се наблюдава нова тенденция, икономическият растеж да се движи от инвестициите, а не само от износа и потреблението. През 2018 г. се очаква реален растеж от 8,9% на инвестициите, като надеждата на тази тенденция е да се задълбочи и през 2019 г., когато ръстът трябва да достигне 9,5%. Инвестициите ги има и се наблюдава тенденцията за задълбочаване на инвестиционните процеси в България. Откриват се нови заводи,които са  подпомогнати от закона за насърчаване на инвестициите.

Реалният растеж на кредитите към компаниите се очаква да достигне 6,3% през 2018 г. и да продължи да нараства до 6,4% през 2019 г., 7,4% през 2020 г. и 7,8% през 2021 г.

В момента се наблюдава по-слаба тенденция на ръст на сделките с логистични имоти в България, но добавената стойност на сектора расте, което вероятно означава, че става въпрос за мащабни сделки.Очаква се бързо навлизане на пазара, а за целта е много важна ролята на брокерите, на строителите, на индустриалните и логистичните зони.

България трябва да постигне реален растеж от 3,6% през 2018 г. като амбицията на министерството на икономиката е да ускори ръста догодина.

Related posts

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт....

Още

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и...

Още

През 2019 ще продължи да нараства търсенето на логистични и индустриални площи.

През 2018 г. в София бяха завършени 126 600 кв.м логистични и...

Още