Различните сектори на недвижимите имоти продължават да растат

Различните сектори на недвижимите имоти продължават да растат

И в последните две тримесечия на 2018 инвестиционният пазар е активен и динамичен. Сериозен потенциал за развитие имат ИТ и аутсорсинг индустрията, като  бумът съвсем не е приключил, както  показват последните проучвания на БАА, представени от  Ивайло Славов по време на БАЛРЕК 2018. България привлича чужди инвеститори,  защото търсят по-висока доходност и политическа стабилност.

Инвестициите в строителството на нови жилища ще продължат да се ускоряват. Освен това, интерес представляват алтернативните инвестиции – обслужвани апартаменти под наем, социални жилища.

Особено що се касае до  и логистичните проекти, продължава да е налице сериозна липса на предлагане на достатъчно големи „спекулативни“ проекти, които да обслужват нуждите на навлизащите чужди фирми работещи в областта на производството на елементи ползвани в автоиндустрията. Подобно е състоянието на предлаганите малки складови площи построени в рамките на градовете, които обслужват т.нар. логистика на „последната миля“ – като връзката между централните складове и куриерските компании в градовете е да обслужват електронната търговия.

В контекста на казаното по-горе е и голямото търсене на строителни терени, подходящи за изброените по-горе типове недвижими имоти, особено в рамките на София.

Related posts

Офис сградата Telus Tower има нов собственик

Офис сградата Telus Tower на площад Македония има нов...

Още

Пазар на офис и логистични площи в България към H2 2018

Наематели на нови офиси са основно компании, които се...

Още

Тенденции за задълбочаване на инвестиционните процеси в Северна България

В икономиката се очаква пренасочване на инвестициите...

Още