Пазар на офис и логистични площи в България към H2 2018

Пазар на офис и логистични площи в България към H2 2018

Наематели на нови офиси са основно компании, които се разрастват или търсят по-добро място за бизнеса и служителите си.

Търсенето се запазва, като процентът и на незаетите офис площи за София спада до около здравословните 8,5%.

От наетите офис площи в България повече от 70% са от представители на BPO и IT индустрията, като за тях са необходими около 60 хил. кв. м годишно. Именно това дава сигурност на инвеститорите да стартират втори фази на своите проекти, на основание на позицията на наемателите.

При ниската норма на незаетост около 155 хил. кв. м., А и Б клас офиси са на пазара, като част от тях ще се реализират през 2019 г.

По отношение на логистиката  – най-търсени остават малките площи – от 300 до 600 кв.м., които обслужват местния пазар – куриерски компании, които изграждат т.нар. градска логистика.  Голямо развитие имат логистичните оператори които се нуждаят от  имоти с площ от 1 000 до 10 000 кв. м на комуникативна локация с изградена инфраструктура.

Related posts

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт....

Още

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и...

Още

През 2019 ще продължи да нараства търсенето на логистични и индустриални площи.

През 2018 г. в София бяха завършени 126 600 кв.м логистични и...

Още