През 2019 ще продължи да нараства търсенето на логистични и индустриални площи.

През 2019 ще продължи да нараства търсенето на логистични и индустриални площи.

През 2018 г. в София бяха завършени 126 600 кв.м логистични и производствени площи и това е вторият най-силен период за софийския пазар на индустриални терени през изминалите десет години. Модерните складови и логистични площи в София достигат 0.96 млн. кв.м в края на 2018г., като през втората половина на годината застрояването нараства с 5% (38 000 кв.м). Продължава  развитието на София Ийст Ринг както и на индустриална зона София Ийст в Елин Пелин.

По отношение на логистиката  – много търсени остават малките площи – от 300 до 600 кв.м., които обслужват местния пазар – куриерски компании, които изграждат т.нар. градска логистика.  Голямо развитие имат логистичните оператори – представлявани обичайно от чуждестранни компании, които се нуждаят от  имоти с площ от 1 000 до 10 000 кв. м на комуникативна локация с изградена инфраструктура.

Индустриалните производители ще продължават да търсят готови проекти и парцели за строеж в София и страната. Както и през 2018 основните хъбове за развитие на големи проекти са съсредоточени в София и в Пловдив, Варна и Бургас, а има потенциал да се развият и в северна България, например около Плевен и Ловеч. Но така или иначе спекулативни проекти продължават да носят значителен риск за инвеститорите и не преобладават. В това отношение България значително изостава от практиката в Румъния и Сърбия, където са представители на най-големите световни логистични оператори.

Средните наеми на логистични площи за второто полугодие на 2018 г. се запазват. Наемите варират между 4 и 5 евро на кв.м за клас А, а за клас Б са между 3 и 4 евро на кв.м.  Очакваме наемите и доходността да останат стабилни през 2019г.

Related posts

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт....

Още

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и...

Още

Доходността и наемите на офиси ще се запазят през 2019-та.

В резултат на няколкото значими по размер договори за...

Още