Индустриални и логистични площи – приоритет за инвеститорите през 2018

Индустриални и логистични площи – приоритет за инвеститорите през 2018

Една трета (33%) от инвеститорите в Европа, Близкия Изток и Африка изразяват предпочитание към индустриалната собственост

Сочат резултатите от проведената от CBRE анкета и за първи път изпреварват пазара на офисни площи. Нагласата напълно отразява глобалната тенденция и затвърждава статута им на институционален клас активи.

Нарастването на дела на електронната търговия е един от факторите, пряко влияещи на сектора, както и високата доходност и устойчивост на възвращаемостта на инвестициите.
Офис площи са предпочетени от 26% от анкетираните, тъй като инвеститорите търсят пазари със силни икономически основи, които да подкрепят растежа на наемите и високите нива на ликвидност.

Въпреки че през 2017г инвестициите в пазара на недвижими имоти постигнаха рекордни нива (291 млр. Евро), инвеститорите в ЕМЕА планират да вложат още повече капитал през 2018 – 33% от тях, спрямо 26% инвестирали през 2017г. В световен мащаб 45% от инвеститорите очакват да отделят повече капитал за недвижими имоти.

„2017 беше годината, в която индустриалният и логистичен сектор безспорно беше преоценен и доказателство за това са броят и размерът на сделките с платформи в сектора, които видяхме. Доходността от логистични площи изпреварва останалите сектори в недвижимите имоти, а устойчивостта на възвръщаемостта в сектора е подкрепена от силния пазар, който привлича инвеститори от цял свят“, казва Джак Кокс, ръководител на отдел „Индустриални и логистични капиталови пазари в Европа, Близкия изток и Африка“ в CBRE.

Едно от основните предизвикателства за инвеститорите в сектора е наличието на недостатъчно предлагане и агресивното покачването на цените на площите, което ги стимулира да търсят иновативни начини за влагане на капиталите си. 72% от анкетираните са посочили, че вече са намерили алтернатива, а 70% отговарят, че активно продължават да търсят допълнителни възможности в сектора.
Инвестициите в алтернативни активи през последните 10 години достигна ръст от 45% и общия обем на трансакциите през 2017 е на стойност 23.6 млрд Евро. Най-често инвеститорите се насочват към студенстки жилища (53%), домове за възрастни хора (38%) и имотен дълг (37%) – област, в която ще продължат да се стремят да увеличават участието си. Тези резултати в голяма степен се припокриват с тенденциите в цял свят.

Цената на активите продължава да бъде ключов фактор, който притеснява инвеститорите, като през 2018 дори е още по-силно изразено влиянието му – 44% от анкетираните са посочили това като препятствие пред инвестициите в сравнение с 38% миналата година. Същевременно в ценово отношение секторът продължава да поддържа разумни нива в сравнение с други класове активи, имайки впредвид високата възвръщаемост при недвижимите имоти. Очаква се пазарът да запази добрата си ликвидност през 2018 в следствие на конкурентните цени, които от своя страна насърчават инвеститорите да продават и купуват повече.

Related posts

Шумът на парите – юбилейното десето издание на най-големия икономически форум в България

На  16 и 17 април в зала 6 на НДК се проведе юбилейното...

Още

Как се променя офис пазара в София?

Модерни, гъвĸaви, paциoнaлни офиси – са малка част от...

Още

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт....

Още