Инвестиционен интерес към недвижимите имоти през 2018г.

Инвестиционен интерес към недвижимите имоти през 2018г.

Краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти се очаква да останат благоприятни в обозримо бъдеще, което ще има позитивен ефект и върху пазара на имоти. Малкият обем свободни площи и ограниченият брой на проекти в строеж създават пазарни условия, благоприятстващи наемодателите и водят до растеж на наемните нива в повечето от държавите в Европа през 2018г.,показват изводите от доклада на Colliers International Capital Flows Report, издаден по повод международното изложение за инвестиции и имоти EXPO REAL.

Обединеното Кралство (ОК), Франция и Германия са с най-висока инвестиционна активност, като във Франция тя е нараснала с 30% в сравнение с 2017г. Холандия, Бенелюкс, Финландия, Ирландия и Полша се характеризират с нарастване на инвеститорския интерес и подобрение на пазарните условия.

Наблюдава се балансиране на трансграничните и местните капитали, като и двата вида са с дял от по 50% към настоящия момент. Въпреки това се забелязва бързо нарастване на процента на азиатски капитали – от 5% на 15%.” Гледайки в перспектива, очакваме продължение на този тренд и може би по-голямо активизиране от страна на китайски инвеститори. Техните стратегии, обаче, ще бъдат различни от това, което сме наблюдавали през последните няколко години.”

Докладът показва значителен ръст на инвестициите в жилищни имоти, чиито дял става 16% през последните 18 месеца, в сравнение с преди 10 г., когато е бил 6%.Междувременно, активността на пазара на индустриални имоти е нараснала с 3 %. За сметка на това, инвестициите в търговски и офис площи намаляват през последните десет години съответно с 5% и 6%, а секторът на хотелите остава без промяна.

За момента, намеренията на работодателите да увеличат броя на служителите си остава факт, което поддържа стабилно търсенето в сектора на офисите и индустриалните площи. Същевременно, нивата на безработица в Еврозоната продължават да падат, достигайки 8,4% през 2018 г. – най-ниските стойности от декември 2008г.Очакванията за развитието на пазара в Европа, са че той ще достигне своя пик в офисния сегмент в рамките на следващите 12 месеца.

Related posts

Прилагането на Закон за управлението на етажната собственост (ЗУЕС) – предложения за промени от БГФМА (Българска Асоциация за Фасилити Мениджмънт)

„Приетият през 2009 година ЗУЕС беше дългоочакван акт....

Още

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и...

Още

През 2019 ще продължи да нараства търсенето на логистични и индустриални площи.

През 2018 г. в София бяха завършени 126 600 кв.м логистични и...

Още