Елта Консулт ООД е член на:

  • КРИБ – Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България
  • БГФМА – Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация
  • AMCHAM – Американската Търговска Палата в България
  • CEREAN – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти
  • НСНИ – Национално Сдружение Недвижими Имоти
  • BCC – Българска Търговска Камара