Сертификати

  • Членове от екипа на Елта Консулт ООД са обучени и сертифицирани в Лондон през 2008 г. да използват Argus (Circle) софтуер на изготвяне на оценки и финансови анализи
  • „Сертифициран Международен Специалист Недвижими имоти” – първото международно признато свидетелство издадено от Националната Асоциация на Специалистите по Недвижими Имоти през 1997 г.
  • Елта Консулт ООД е лицензирана от Българската Приватизационна Агенция като оценител през 1997 г.
  • Финансови Анализи на Инвестиции в Недвижимите имоти, лиценз издаден от Международната Фондация по Недвижими имоти – Вашингтон, САЩ през 1995 г.
  • Оценител на Недвижими Имоти – лиценз издаден от Министерството на Строителството през 1994 г.