Повече от Очакваното

Елта Консулт ООД предоставя повече услуги на своите клиенти, от която и да е било друга компания на пазара на недвижими имоти в България. Високият професионализъм на нашите експерти, техният опит в практически всички сегменти на недвижимите имоти са наше предимство пред конкуренцията.

Портфолио от услуги на Елта Консулт ООД включва:

  • Брокерски и агентски услуги (продажби и наеми) включително: придобиване на индустриални, офис и търговски площи, и терени
  • Представляване на Купувач/Наемател и Собственик/Наемодател
  • Услуги по управление на портфолио и активи от името на Купувача/Собственика на бизнес имот
  • Оценки на недвижими имоти, използвайки методи като: Метод на пазарните аналози; Подоходен Метод / Норма на капитализация; Инвестиционен Метод / Остатъчна стойност; Ликвидационна стойност при условията на належаща ликвидация в полза на местни и чуждестранни корпоративни клиенти, банки и фондове за дялово инвестиране
  • Консултантски услуги – Пазарни проучвания, Портфейлни анализи и Консултации при избор на терен
  • Анализи и прогнози на пазарните тенденции, свързани с националния пазар на недвижими имоти