Ние винаги търсим нови лица, които да се присъединят към нашите екипи. Бихме работили с хора с различно ниво на опит и познания, които могат да мислят креативно и биха си сътрудничили успешно с колегите и клиентите си.

Тези хора влючват:

  • Професионалисти в сферата на недвижимите имоти, които искат да развият кариерата си
  • Администратори и асистенти професионалисти

Ако сте заинтересовани да кандидатсвате за позиция днес или за в бъдеще, моля изпратете следната информация на office@eltaconsult.com

  • Вашата автобиография
  • Вашето мотивационно писмо със сферата на професионални възможности.

Всички заявления ще бъдат разгледани в строга конфиденциалност и съобразно Закона за защита на личните данни.