Елта Консулт ООД е агенция за недвижими имоти, основана през 1991 г., която обслужва собственици на недвижими имоти, wizard of oz slot machine game paper writers инвеститори и наематели на територията на България. Елта Консулт ООД предлага пазарни съвети и извършва продажба и отдаване на бизнес имоти; корпоративно консултиране; оценки на имоти и проекти, проучвания и консултации.

Нашата Мисия

Да постигнем най-високи резултати чрез:

  • Поставяне на клиента на първо място
  • Взаимодействие на различните видове wizard of oz slot machine game paper writers предлагани услуги с отделните пазарни сегменти
  • Прилагане на иновативно мислене, но практично действие